Leczenie Chorób Zakaźnych na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
 • Kujawsko-Pomorskie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Łódzkie

  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Lubelskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
 • Lubuskie

  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
 • Małopolskie

  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Mazowieckie

  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
 • Opolskie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
 • Podkarpackie

  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Podlaskie

  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PORADNIA CHORÓB TROPIKALNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
 • Pomorskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
 • Śląskie

  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
 • Swiętokrzyskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
 • Wielkopolskie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
 • Zachodniopomorskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)