Leczenie Chorób Zakaźnych na NFZ - Sprawdź wolne terminy

Wybierz województwo, w którym szukasz lekarza na NFZ


 • Dolnośląskie

  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Kujawsko-Pomorskie

  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
 • Łódzkie

  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
 • Lubelskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
 • Lubuskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Małopolskie

  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
 • Mazowieckie

  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
 • Opolskie

  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
 • Podkarpackie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
 • Podlaskie

  • PORADNIA CHORÓB TROPIKALNYCH
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
 • Pomorskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ LECZENIA AIDS
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
 • Śląskie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
 • Swiętokrzyskie

  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
 • Warmińsko-Mazurskie

  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
 • Wielkopolskie

  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
  • ODDZIAŁ CHORÓB TROPIKALNYCH
 • Zachodniopomorskie

  • LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI
  • LECZONYCH RYTUKSYMABEM
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PORADNIA HEPATOLOGICZNA
  • PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  • PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  • LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY